Mimari Restorasyon

 

İçeriği Yazdır
Sevgili Öğrenciler,

Yenikapı’daki kurtarma kazılarında geçmişinin günümüzden 8500 yıl öncesine dayandığı anlaşılan Tarihi Yarımada, UNESCO Dünya Mirası Listesine de girmiş olan tarihi alanları ile çok katmanlı bir kültür mirasına sahiptir. Plato Meslek Yüksek Okulu’nun bulunduğu alan da, çevresindeki zengin mimari ve arkeolojik mirasla, Tarihi Yarımada’nın en gözde alanlarından biridir. Bu alanda tarihi çevre korumanın önemi ve bilincinin kavranması, çevrenizi anladıkça ve tanıdıkça sizler için çok daha kolay olacaktır. Bu kavramların öneminin anlaşılması sonucu mesleğinizi okul yıllarından başlayarak sevmeniz ve mesleki duyarlılık geliştirmeniz hedeflenmektedir.
Programın amacı, kültür varlıklarının belgelenmesi, projelendirilmesi, onarılması gibi aşamalarda koruma disiplininden gelen mimar ve inşaat mühendisi gibi uzmanlarla işbirliği içinde çalışacak nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Ülkemizde duyarlı restorasyon uygulamalarına  olan büyük ihtiyaç bu sektörde çalışacak nitelikli işgücünün gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Mimari Restorasyon Programı yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda sizleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Dr. Mine Esmer
Mimari Restorasyon Program Başkanı
 
 

İletişim

Ayvansaray Caddesi   No:45, 34087    Balat - İstanbul