İdari Yapılanma

 


Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ
metinhulagu@plato.edu.tr

Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Suat DÖNMEZ
suatdonmez@plato.edu.tr


Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Bahadır ELAL
bahadirelal@plato.edu.tr

Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Özer ASLIBAY
ozeraslibay@plato.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri
Ömer ÜNAL
omerunal@plato.edu.tr


Özel Kalem
Melike GÖKTEPE
melikegoktepe@plato.edu.tr

Bilgi Teknolojileri Birim Müdürü
Harun ÇAP
haruncap@plato.edu.tr

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
Okan BAYRAM
okanbayram@plato.edu.tr

Bilgi Teknolojileri Teknisyen
Kadir ERYILMAZ
kadireryilmaz@plato.edu.tr

Hukuk Müşaviri
Taha AYHAN
tahaayhan@plato.edu.tr

İdari İşler Sorumlusu
Ali Öge DİKMEN
ogedikmen@plato.edu.tr

Sağlık, Kültür ve Spor Birim Müdürü
Bülent TURAN
bulentturan@plato.edu.tr

Medya Üretim Atölyesi Yönetmeni
Öğr. Gör. Serdar KAPTI
serdarkapti@plato.edu.tr

Depo ve Ayniyat Sorumlusu
Ayhan KANDEMİR
ayhankandemir@plato.edu.tr


İnsan Kaynakları Müdürü
Berna GÜRSEL
bernagursel@plato.edu.tr

İnsan Kaynakları Sorumlusu
Öğr. Gör. Dilek SAKA
dileksaka@plato.edu.tr


Personel ve Özlük İşleri Sorumlusu
Ömer YÜCEYURT
omeryuceyurt@plato.edu.tr

Staj ve Kariyer Merkezi Müdürü
Remziye ÇOPUR
remziyecopur@plato.edu.tr

Kurumsal İşbirlikleri Görevlisi
Evrim Ceyda MELEK
evrimceydamelek@plato.edu.tr

Mali İşler Birim Müdürü
Reyhan KARAMAN
reyhankaraman@plato.edu.tr


Satın Alma Sorumlusu
Serdar Kenter
serdarkenter@plato.edu.tr


Muhasebe Sorumlusu
Esma ÇAKIR
esmacakir@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Müdürü
Tolga MERT
tolgamert@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı
Burcu GÖMLEKSİZOĞLU
burcugomleksizoglu@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu
Ahmet MUTLU
ahmetmutlu@plato.edu.tr


Öğrenci İşleri Sorumlusu
Aslı TANRIVERDİ
aslitanriverdi@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Beylerbeyi)
Umut EĞRİBEL
umutegribel@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Adana)
Hatice Buket SIRIŞ
buketsiris@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Antalya)
Gizem GÖKSOY
gizemgoksoy@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Bursa)
Eylem KARADEMİR
eylemkarademir@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (İzmir)
Sinem USLU
sinemuslu@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Konya)
Seher İPEK
seheripek@plato.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Trabzon)
Sibel ÖZYAR
sibelozyar@plato.edu.tr

Plato Sanat Direktörü
Ayşegül Çinici YAZICI
aysegulyazici@plato.edu.tr

Plato Sanat Grafikeri
Aydın GÖKAY
aydingokay@plato.edu.tr

Teknik Medya Sorumlusu
Miray Şengül
miraysengul@plato.edu.tr

İnternet Sitesi İçerik Editörü / Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Hakan ÇAKAN
hakancakan@plato.edu.tr

Yazı İşleri Sorumlusu
Betül KARAALİ
betulkaraali@plato.edu.tr

Sekreter
Burcu ÜNLÜ
burcuunlu@plato.edu.tr


 
 

İletişim

Ayvansaray Caddesi   No:45, 34087    Balat - İstanbul