E-Öğrenme

  
Eğitim Yönetim Sistem Kullanımı:
 
E-Öğrenme Sorumluları

Öğr. Gör.
İpek Burcu Oruçoğlu
ipekorucoglu@plato.edu.tr
444 76 96 / 220

Öğr. Gör.
Melike Güler Ekerim
melikeekerim@plato.edu.tr
444 76 96 / 219
 
 
 
 
 
 
 
Plato Meslek Yüksekokulu, eğitim ve öğretim sürecini zenginleştirmek ve verimliliğini arttırmak amacıyla uygun teknolojileri sürece entegre etmeyi ve bu süreci mekândan bağımsız kılıp hayat boyu öğrenmeyi toplumdaki her birey için mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için bireylerin ihtiyaçları ve öğrenmedeki farklılıkları gözetilerek eğitim ve öğretim programları geliştirilmekte, kullanılan teknolojiler örgün öğretim programlarını destekleyecek, karma ve uzaktan eğitimi mümkün kılacak özellikte seçilmektedir.

E-öğrenme Birimi Koordinatörlüğü, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğretim sürecine entegre ederek uzaktan eğitim ve karma eğitimi uygulamayı ve yüz yüze eğitimi bu teknolojiler ışığında zenginleştirmeyi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip ederek bu teknolojilerden eğitim ve öğretim adına faydalanmayı, Meslek Yüksekokulunun eğitimde teknoloji kullanımı niteliği taşıyan tüm faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı ve özellikle uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına yönelik tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinde bütün birimlere destek vermeyi amaçlamaktadır. 

Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları:

·        Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen uzaktan ve karma eğitim programları için gerekli teknolojileri seçmek, firma ve meslek yüksekokulunun diğer birimleri ile beraber çalışarak seçilen teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak,
·        Uzaktan eğitim ile ilgili altyapı ve hizmet standartlarını belirlemek ve kalite geliştirici yöntemler geliştirmek,
·        Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
·        Ders içeriği sağlama konusunda özel sektör ile görüşmeler yapmak, işbirliği halinde alım ve entegrasyon sürecini koordine etmek,
·        E-öğrenme sistemine dahil olacak öğretim üyeleri ve öğrencilerin sistemi problemsiz bir şekilde kullanmalarını sağlamak için eğitim vermek ve bilgilendirmek,
·        Uzaktan eğitim veya karma eğitim şeklinde yürütülecek derslerde ihtiyaç duyulan ders içeriklerini ilgili öğretim elemanı ile beraber geliştirmek, bu konuda danışmalık hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
·        E-öğrenme sisteminin işleyişini bir bütün halinde kontrol etmek, uyumluluğunu denetlemek ve sürecin problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamaktır.

 
Plato Meslek Yüksekokulu, Öğretim Yönetim Sistemi (LMS: Learning Management System) olarak yaklaşık 100 ülkede ve 17.000’i aşkın kuruluşta aktif olarak kullanılan Blackboard kullanmaktadır. Blackboard Learn, temel olarak içerik sunumu, bilgi paylaşımı, ölçme ve değerlendirme gibi olanaklar sunup yönetmektedir.

Plato Meslek Yüksekokulu senkron dersleri, sanal sınıf uygulaması ve video konferans teknolojisi ile yürütülmektedir. Kullanılan sanal sınıf uygulaması eğitmen ve öğrencilerin farklı mekânlarda eşzamanlı olarak etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Türkiye’de 5 farklı noktada bulunan video konferans teknolojisi ise, farklı bir noktada bulunan öğretim üyelerinden sınıf ortamında ders dinleme imkanı sağlamaktadır.

 
 

İletişim

Ayvansaray Caddesi   No:45, 34087    Balat - İstanbul